BEKABs ambition:
att leverera pumpaggregat och cisterner med hög kvalitet, hög driftsäkerhet och lång livslängd.
Vi utför service för att behålla kvalitén på bästa möjliga nivå.

  BEKAB, Bohusläns Entreprenad och Konsult AB    
BEKAB är ett teknikföretag i brandskyddsbranschen. Sedan 1992 är företaget etablerat i Stenungsund i Göteborgsregionen med Norden som verksamhetsområde. Produktsortimentet består av pumpaggregat, vattencisterner och kompletta pumprum. Produkter som ingår i brandskydd av industrier, köpcentra, skolor, vårdlokaler och fartyg, skyddade med sprinklersystem. Utöver produktsortimentet erbjuder BEKAB service på kunders pumpanläggningar.    


Pumpaggregaten byggs med hög kvalité på väl beprövade komponenter. El - Dieselmotorer, pumpar och övrig utrustning väljs ut från ledande fabrikanter och byggs samman till kompletta sprinkleraggregat med unik bevaknings- och startautomatik.

Vattencisternerna monteras på plats hos kund i storlekar anpassade till omgivningen och gällande brandskyddsregler. Cisternen kan utformas som en stående stålcylinder med eller utan frostskyddsisolering och extra långvarigt invändigt korrosionsskydd. Fasadbeklädnaden anpassas till kundens krav.

Prefabricerade pumprum som levereras nyckelfärdiga innebär effektiv montering, förkortad entreprenadtid och minskade kostnader för kunden. Pumprummen byggs som en eller flera sammandockade enheter i containerutförande. Leveransen sker komplett med pumpaggregat monterade samt med teknisk utrustning enligt gällande regler SBF 120:5-NFPA eller FM.

BEKAB erbjuder en professionell och högklassig service av pumpaggregaten. Med vårt serviceprotokoll som överlämnas får kunden aktuell information om sin anläggning. Samtidigt minimeras antalet falsklarm och utryckningskostnader från Bevakningsbolag och Räddningstjänsten.

Kvalitén i leveransen säkerställs då montage av vattencisterner och pumprum utförs av BEKABs utbildade montörer som har mångårigt kunnande i tekniken.