Vattencistern    
  Vattencisterner monteras på plats hos kund i storlekar anpassade till omgivningen och gällande brandskyddsregler. Cisternen byggs som en stående stålcylinder med eller utan frostskyddsisolering och extra långvarigt invändigt korrosionsskydd. Fasadbeklädnaden anpassas till kundens krav.    
 
 

text

text

text

text

text

text

text

text

text