Service - Pumpanläggningar för sprinkler      
 

BEKAB erbjuder professionell och högklassig service av hjärtat av sprinkleranläggningen - pumpaggregatet, bestående av motor, pump och automatik. Med vårt serviceprotokoll som överlämnas får ni aktuell information om er anläggning. Samtidigt minimeras antalet falsklarm och utryckningskostnader från Bevakningsbolag och Räddningstjänsten.

BEKAB utför idag över 100 årsservice på pumpanläggningar i mellersta och södra Sverige och är rekommenderad av installationsföretag för sprinkler. Periodisk tillsyn är viktigt för funktionen på installerade anläggningar. En professionell årsservice ger en noggrann genomgång av samtliga väsentliga funktioner.

Samtliga komponenters kondition dokumenteras och vårt serviceprotokoll överlämnas till er. Med vårt serviceprotokoll har ni en översikt över konditionen av er anläggning och ett dokument för försäkring och besiktning.

Är Du intresserad av service av Er pumpanläggning är Du välkommen att kontakta oss. Gemensamt hittar vi en optimal lösning för Er anläggning.

här följer mer text här följer mer text

här följer mer text här följer mer text

här följer mer text här följer mer text