Pumpaggregat    
  BEKAB är en leverantör av Diesel och Eldrivna pumpaggregat av hög kvalité. Vi erbjuder allt från nyckelfärdiga pumprumsanläggningar till enklare pumpuppställningar.

Pumpaggregaten byggs med hög kvalité på väl beprövade komponenter. El - Dieselmotorer, pumpar och övrig utrustning väljs ut av oss från ledande fabrikanter och byggs samman till kompletta sprinkleraggregat med egen modern bevaknings- och startautomatik. Vi erbjuder aggregat byggda enligt bestämmelserna SBF120:5, NFPA och FM och jobbar för förbättrad säkerhet i brandskyddsanläggningar med speciella applikationer.

Prefabricerade pumprum som levereras nyckelfärdiga innebär effektiv montering, förkortad entreprenadtid och minskade kostnader för kunden. Pumprummen byggs som en eller flera sammandockade enheter i containerutförande. Leveransen sker komplett med pumpaggregat monterade samt med teknisk utrustning enligt gällande regler.