om BEKAB

Ove Johnsson
VD
   
 

BEKAB grundades 1992 av Ove Johnsson efter mer än 10 års yrkeserfarenhet av system i brandskyddsanläggningar. Denna kompetens används idag i BEKAB för att utveckla och förbättra produkter och service. Systemen skyddar idag anläggningar inom industrin, köpcentra, skolor och marint i fartyg över hela värden.

Vårt företags policy är:

- högsta materialkvalité
- noggrann tillverkning
- periodiskt underhåll
- hög säkerhetsnivå

Produktutvecklingen sker inte bara på kvalitetssidan men också med stor hänsyn till miljön. BEKAB använder miljöklassade motorer för sina pumpaggregat, återvinner alla använda material och väljer om produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

BEKABs ambition är att leverera pumpaggregat och cisterner med mycket hög kvalitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Endast med hög kvalitet och periodiskt underhåll hålls bästa tänkbara brandskydd på skyddat objekt.